Privacyverklaring

Privacyverklaring BrandVoice

Juni 2018

In tegenstelling tot je merk, hangen wij je persoonsgegevens niet zomaar aan de grote klok. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze
privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Adfactor BV

KvK-nummer: 30209446

E-mailadres: gdpr@adfactor.nl

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

a. Naam;

b. E-mailadres;

c. Telefoonnummer;

d. KvK nummer en Bedrijfsnaam;

e. Adres en woonplaats;

f. Betaalgegevens;

g. Overige gegevens die je ons zelf
verstrekt.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen:

· om een persoonlijk profiel aan te maken in BrandVoice;

· of je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven:

Influencer of adverteerder

Als we met jou samenwerken of met de onderneming waar jij mee samenwerkt, dan verwerken we de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren. Zo verwerken wij je NAW-gegevens om jou producten toe te kunnen sturen voor een campagne. Daarnaast verwerken wij je e-mailadres om contact met jou op te kunnen nemen en om jou berichten toe te sturen over onze gezamenlijke online campagne.

Daarnaast verwerken wij ook je naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte creditnota te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren deze gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment of de laatste creditnota (als dat moment later valt). We hebben namelijk een wettelijke verplichting om de facturen en bijbehorende administratie zo lang te bewaren. We bewaren de overige gegevens, die wij niet verplicht hoeven te bewaren, totdat jij aangeeft gestopt te zijn met de samenwerking.

Bellen of mailen

Je kunt met ons contact opnemen per telefoon of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. Aangezien wij graag terugzien met wie wij contact hebben, bewaren wij jouw gegevens maximaal tot 1 jaar na onze laatste
correspondentie.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

· Ontwikkeling en hosting van onze website en CMS.

· Betaaldiensten.

Doorgifte derde landen

Alle persoonsgegevens worden door ons of onze verwerkers opgeslagen in een land in de EU/EER of in een adequaat land en we hebben met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze
externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze
rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via gdpr@adfactor.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten
behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen. Dit geldt wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Meer cookies dan Google Analytics hebben wij niet nodig. We willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Social media

We willen het natuurlijk voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

- Facebook

- Twitter

- LinkedIn

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Selectie verwijderen

Je gaat deze selectie nu definitief verwijderen.

Selectie delen

Selectie: [[selectie_name]]. Deel onderstaande link met de adverteerder.

Stuur bericht

Je gaat [[influencers]] uitnodigen om mee te doen met de campagne. Vergoedingen worden hiermee niet opgeslagen.

Deadline voor reactie
Tekst
Annuleren
Forceer update

Je gaat [[influencers]] uitnodigen om mee te doen met de campagne. Vergoedingen worden hiermee niet opgeslagen.

Deadline voor reactie
Tekst
Annuleren